Semináře

Informace:

Semináře slouží u ColorMotion vždy také přesné analýze podnikové a osobní situace. Účastníci obdrží tematická vstupní data, mohou si s podobně smýšlejícími lidmi vyměnit poznatky a krok za krokem naplánovat realizaci získaných znalostí. Následně dostanou řadu nabídek k realizaci, které mohou přirozeně působit pouze v kontextu s výsledky semináře (s cíli firmy).

ColorMotion chce být partnerem vývojových procesů v lakýrnických provozech, diskuse začíná vždy seminářem, ale tím to nekončí. Další individuální péče a spolupráce je základem „Iniciativy Glasuritu pro oboustranný úspěch“.

Semináře lze přiřadit následujícím tematickým okruhům:

  • Úvodní semináře
  • Podnikové hospodářství
  • Trh
  • Zaměstnanci