Podnikové hospodaření

SVS navýšení – jak to řeknu zákazníkovi?

Znáte to dilema: chcete zvýšit cenu za svou práci, bojíte se ale diskuze se zákazníkem nebo dokonce toho, že ukončí spolupráci.

Podklady k podnikovému hospodářství – management likvidity

Zjistíte, jak můžete ohodnotit a se získanými znalostmi analyzovat Vaši současnou i budoucí likviditu. Dokážete Vaši situaci krátkodobě, střednědobě i dlouhodobě ovlivnit a zlepšit.


Obchodní plánování – cílevědomě k úspěchu s ročním plánováním

Bezpečná rozhodnutí v podniku potřebují jako podklad fakta. Po semináři můžete Váš podnikový vývoj hospodárně naplánovat: disponujete jak obsahovými, tak technickými předpoklady, jak Vaše číselné hodnoty ovlivnit.

Podklady k podnikovému hospodářství I

Můžete samostatně a profesionálně posoudit situaci Vašeho podniku a na základě číselného zobrazení ho řídit. Dokážete spočítat hodinové sazby a po seznámení s odbornou slovní zásobou vést diskusi s bankovními a daňovými poradci.

Podklady k podnikovému hospodářství II

Na základě přesvědčivých analýz můžete hospodářskou a strategickou orientaci Vašeho podniku vést kupředu, resp. cíleně informovat Vaše externí spolupracovníky. Naučíte se obsluhovat „páky“ podnikového úspěchu, využít šance a rozpoznat rizika.

Podklady k podnikovému hospodářství III

Naučíte se pomocí lepšího porozumění hospodářským ukazatelům vylepšit zaměření Vašeho podniku. Zjistíte, jak jednotlivá rozhodnutí ovlivňují odpovídající ukazatele a odrazí se na výsledku podnikového hospodářství.