Optimalizace procesů

Koncept RATIO plus poradenství pro optimalizaci procesů

Co tím získáte:

Odolávejte ve Vaší firmě rostoucímu tlaku nákladů efektivními procesy, protože lepšími postupy vznikají četné možnosti jak ušetřit.

Co Vás čeká:

Optimalizace procesů sleduje všechny postupy v karosářském a lakýrnickém provozu najednou. To zahrnuje jak technický audit, tak reflexi a zhodnocení ukazatelů a obchodních praktik.

IST-analýza:

  • Z procesů a postupů zjišťuje potenciály

  • Doporučení ke zvýšení efektivity a zlepšení procesu

  • Seznamy aktivit

Zhodnocení ukazatelů a obchodních praktik, vyšší rentabilita

Rentability se dosáhne optimalizací ukazatelů - efektivita výroby a stupeň využití. Oba tyto body jsou v lakýrnickém provozu důležité a optimalizace procesu vede k jejich nárůstu.

Optimalizace orientace na zákazníka

Vylepšení a zajištění kvality vedou k vyšší spokojenosti zákazníků a k poklesu nákladů na chyby. V uspořádání nových výrobních a obchodních postupů jsou oba body zahrnuty. Dosažení cíle udá audit a z něj vycházející seznamy úkolů.

Růst motivace zaměstnanců

Komunikací o podnikových cílech a podílením se na utváření nových postupů lze dosáhnout vyšší loajality zaměstnanců s podnikem. Optimalizace prvních obou bodů a z toho plynoucí výhody pro zaměstnance (např. zajištění si pracovního místa) značně přispívají k úspěchu.