Modely odměn a pracovních dob

Co tím získáte:

  • Motivujete své zaměstnance k tomu, aby dosahovali cílů firmy a samostatně rozpoznali a zlepšili procesy a problémy v podniku.

Co Vás čeká:

  • Úvod do flexibilních systémů odměn
  • Modelové prvky
  • Právní rámcové podmínky
  • Podnikové rámcové podmínky
  • Finanční důsledky na podnik
  • Zúčtovací podmínky a dokumentace