Cesty k úsporám s ColorMotion

V souvislosti s narůstajícími cenami musí manažeři vozových parků stále častěji řešit způsob, jak snížit náklady na provoz firemních vozidel. Síť certifikovaných servisů ColorMotion nabízí nejlepší řešení v oblasti servisních a opravárenských činností.

Síť ColorMotion funguje v západní Evropě již více než 10 let. Na počátku byla myšlenka vytvoření klubu klempíren a lakoven, které se díky společné platformě budou společně setkávat a vyměňovat si zkušenosti. V průběhu dalších let se ukázalo, že je nutné rozšířit pole působnosti ColorMotionu o různé tréninky a školení, které by členům sítě zprostředkovali nejnovější poznatky z oblasti nových technologií a postupů, manažerských dovedností, ale také například marketingu. V rámci rozšiřování těchto aktivit byly navázány také kontakty a úzká spolupráce s významnými dodavateli servisní a garážové techniky, kteří se svými výrobky a předáváním know-how spolupodílí na dalším rozvoji servisní sítě ColorMotion. Participující servisy se tak staly důležitými partnery pro pojišťovny a fleetové společnosti, kterým nabízejí kvalitní a standardizované služby za předem odsouhlasené ceny.

V České republice byl projekt ColorMotion slavnostně odstartován a pokřtěn v Technickém národním muzeu dne 16. června 2011 u příležitosti oslav 20. výročí založení společnosti Toplac, importéra prémiových autolaků Glasurit společnosti BASF Coatings a servisní techniky renomovaných světových výrobců.

Na rozdíl od obdobných projektů se ColorMotion vydal vlastní cestou. Druhá polovina roku 2011 se vyznačovala důkladným testováním vybraných servisů a autolakoven. „Cílem této testovací fáze bylo zjistit, na jaké technické, softwarové ale i mentální úrovni se jednotlivé servisy nacházejí. Definováním minimálních požadavků a standardů jsme vytvořili komplexní audit, kterým museli projít všechny zúčastněné firmy. Je to důležitý nástroj pro diferenciaci silných a spolehlivých firem od ostatních, které nejsou schopny dostát náročným požadavkům na fungování v rámci sítě,“ vysvětluje prokurista firmy Jiří Švec a dodává: „S úspěšnými absolventy jsme schopni oslovit leasingové a fleetové společnosti, které takové aktivity jednoznačně vítají“.

A nejde jen o to, zda je daný servis vybaven odpovídajícím způsobem a umí provést opravu na požadované úrovni, ale také o to, jaké doplňkové služby nabízí nebo jaký prostor je vyčleněn pro zákazníky. Důležitým parametrem je rovněž schopnost komplexního zpracování škodné události jak vůči majiteli poškozené vozu, tak také vůči plátci opravy, kterým může být pojišťovna nebo leasingová či fleetová společnost.

„Díky specializaci a profesionalizaci, uplatňování nejnovějších poznatků a úzké spolupráci s předními odborníky dosahují klempírny a lakovny velmi zajímavých úspor, které mohou promítnout do cen svým zákazníkům,“ doplňuje manažer projektu ColorMotion Rostislav Mikulka a pokračuje: „Kombinace zaručené kvality a atraktivních cen je pro zodpovědné a ekonomicky uvažující společnosti velmi přitažlivá.“ 

Síť ColorMotion  startuje do ostrého provozu nejen s 20 certifikovanými partnery, kteří jsou rozloženi napříč celou Českou republikou, ale především se smlouvami s předními společnostmi, správci vozových parků, mezi které patří např. Credium nebo FlexiLease. Více informací o síti Colormotion naleznete na internetu www.toplac.cz nebo požádejte o informační brožuru na zákaznické lince: 800 102 201.

Management vozových parků

Aspekty spolupráce se sítí ColorMotion:

  • Úspora času díky vysokému pokrytí a akceschopnosti partnerských servisů
  • Pouze jedna zodpovědná osoba pro celou síť
  • Minimální náklady díky optimalizovaným procesům
  • Jasně definované procesy a spolehlivé služby u všech spolupracujících partnerů
  • Absolutní transparentnost nákladů díky smluvním sazbám a dokumentaci provádění oprav
  • Profesionální systém pro profesionály
  • Zachování hodnoty vozového parku
  • Vysoká flexibilita sítě = kratší doba opravy, kratší výpůjční doba náhradního vozidla
  • Celkové vysoká efektivita procesů